Nebezpečný výrobek: Panenka Beatrice

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 


Kancelář ředitele HSHMP

 


V Praze dne 26. 7. 2018