Nebezpečný výrobek: Panenka Beauty, greet fashion house

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

Kancelář ředitele HSHMP

 

V Praze dne 12. 1. 2018