Nebezpečný výrobek: Panenka Beauty, No. PF013

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 


Kancelář ředitele HSHMP

 


V Praze dne 15. 3. 2018