Nebezpečný výrobek: Panenka Beauty CHARMING

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

Sekretariát ředitele

 

V Praze dne 30. 8. 2017