Nebezpečný výrobek: Panenka CHARMING GIRLS, Aesthetic fashion, THE BABY OF HAPPINESS NO.TY-918

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

Kancelář ředitele HSHMP

 

V Praze dne 17. 1. 2018