Nebezpečný výrobek: Panenka FASHION Beauty, LOVELY GIRL, No.PF010

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

Kancelář ředitele HSHMP

 

V Praze dne 4. 1. 2018