Nebezpečný výrobek: Panenka GD Guang Da Dance of youth, FASHION PRINCESS, No.514

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

Kancelář ředitele HSHMP

 

V Praze dne 23. 1. 2018