Nebezpečný výrobek: panenka GIRL BEAUTIFUL, Flower language

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 


Kancelář ředitele HSHMP

 


V Praze dne 10. 12. 2019