Nebezpečný výrobek: Panenka Girl Fashion, Beautiful Girl

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.
 

Kancelář ředitele HSHMP
 

V Praze dne 14. 5. 2019