Nebezpečný výrobek: panenka lovely GiRL, NO.559, ITEM NO: HCH-310, 2-96-55.3

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

 

Ing. Pavel Zikl
pověřený zastupováním ředitele odboru HV PBU

 

 

V Praze dne 20. 10. 2020