Nebezpečný výrobek: panenka Mermaid girl, Rikki, H2O Just add water!, NO:1289

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

 

Ing. Pavel Zikl
pověřený zastupováním ředitele odboru HV PBU

 

 

V Praze dne 30. 10. 2020