Nebezpečný výrobek: Panenka MOANA

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 


Kancelář ředitele HSHMP

 


V Praze dne 19. 3. 2018

 

 

 

 


 

Přílohy