Nebezpečný výrobek: Panenka Sen Li, NO.328

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 


Kancelář ředitele HSHMP

 


V Praze dne 4. 6. 2018