Nebezpečný výrobek: Panenka Sweet days, NO. WX502

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

Kancelář ředitele HSHMP

 

V Praze dne 15. 1. 2018