Nebezpečný výrobek: Panenka Sweet the First

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 


Kancelář ředitele HSHMP

 


V Praze dne 27. 7. 2018