Nebezpečný výrobek: panenka VERY FUNNY GIRL, NO.0618, EAN: 8718481284384

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

 

Ing. Pavel Zikl
pověřený zastupováním ředitele odboru HV PBU

 

 

V Praze dne 5. 11. 2020