Nebezpečný výrobek: Panenka Wonderful Faires No.8046

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

Kancelář ředitele HSHMP

 

V Praze dne 19. 1. 2018