Nebezpečný výrobek: SETION, eau de parfum, beautiful® parfum, WODA PERFUMOWANA, NO:9806-27

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

 

Ing. Pavel Zikl
pověřený zastupováním ředitele HV PBU

 

 

V Praze dne 28. 4. 2020