Nebezpečný výrobek: H.I.M, LA RIVE, Eau de Toilette

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 


Kancelář ředitele HSHMP

 


V Praze dne 27. 2. 2018