Nebezpečný výrobek: panenka Сказочный патруль, NO.XL009

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.


Kancelář ředitele HSHMP


V Praze dne 12. 9. 2019