Nejčastější prohřešek v bazénech? Vázaný chlór

12.114 vzorků bazénové vody. Tolik jich v roce 2016 na území hlavního města Prahy překontrolovali odborní zaměstnanci Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"). „Nejproblematičtějším ukazatelem byl podle našich zjištění vázaný chlór. Ten je právě zdrojem nepříjemného pachu chlorované vody, působí dráždivě na sliznice očí a dýchacích cest. Při dlouhodobém kontaktu může vést u lidí s predispozicí až k rozvoji astmatu,“ vypočítává Jan Jarolímek, ředitel pražské hygieny.

 

Z celkového počtu 12.144 vzorků bazénové vody bylo odebráno přímo HSHMP v rámci tzv. státního zdravotního dozoru celkem 1.836 vzorků vod z plaveckých, ochlazovacích, koupelových a léčebných bazénů a van. Ve 14 % případů, tj. 257 případech, nevyhověly tyto vzorky hygienickým limitům. Zbylých 10.278 vzorků vody odevzdali provozovatelé pražských umělých koupališť ke kontrole hygienikům. V 16 % případů, tj. 1.645 případech, nevyhověly tyto vzorky hygienickým limitům. Celkový počet nevyhovujících vzorků byl tak 1.902, tj. 15,7 % ze všech překontrolovaných vzorků bazénové vody. „Letos budeme kontroly pražských bazénů opakovat. Přednostně se zaměříme na ta místa, kde došlo k opakovanému nedodržení hygienických limitů,“ dodává Jarolímek.

 

A jaká jsou pravidla pro samotnou návštěvu veřejných koupališť? HSHMP doporučuje návštěvníkům veřejných bazénů řídit se pokyny provozovatelů (seznámit se s podmínkami provozu daného bazénu a pročíst si provozní řád), dbát na osobní hygienu před vstupem do vody, nosit vhodnou bazénovou obuv, a tak se vyhnout přímému kontaktu holé pokožky s povrchy v těchto zařízeních. V případě jakýchkoliv pochybností o kvalitě poskytovaných služeb v některém z pražských bazénů nebo lázních se neváhejte obrátit na zaměstnance HSHMP s podnětem ke kontrole a to cestou podnětu, který zašlete na podatelnu HSHMP (viz kontakty na webových stránkách HSHMP - http://hygpraha.cz/obsah/kontakty_33_1.html).

 

V Praze 4. 4. 2017

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel