Od pondělí se s koncem nouzového stavu uvolní část restrikcí, do škol a školek se vrátí první děti

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje o závěrech jednání vlády České republiky ze dne 6. 4. 2021 tak, jak o nich  v tiskové zprávě referuje Úřad vlády:

 


V neděli o půlnoci skončí v České republice vyhlášený nouzový stav. Vláda Andreje Babiše na jednání v úterý 6. dubna 2021 schválila sérii mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavede protiepidemická opatření na základě pandemického zákona. Zároveň v opatřeních dojde k řadě změn – do školských zařízení se budou moci vrátit mimo jiné dětí s povinností předškolního vzdělávání a děti 1. stupně základních škol, ovšem za podmínky pravidelného testování, skončí zákazy pohybu a dojde k dílčím změnám v pravidlech pro maloobchod a služby.
 

 

 

Od pondělí 12. dubna se budou moci vrátit k běžné předškolní a školní docházce děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, děti v přípravných třídách, žáci na 1. stupni základních škol a žáci v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá. Školy s nejvýše 75 žáky na 1. stupni, které mají pro 1. stupeň samostatnou budovu včetně školní jídelny, budou moci fungovat normálně, v ostatních případech bude zavedeno týdenní střídání tříd, takže do školy půjde vždy jen polovina tříd.

 

Povoleny budou i skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v maximálním počtu šesti žáků v jedné skupině, a individuální konzultace a individuální prezenční výuky na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona a vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou.

 

Obnoven bude i praktický výcvik v řízení motorových vozidel žáků a studentů v rámci jejich odborné přípravy v oborech vzdělávání, u kterých je získání řidičského oprávnění určených skupin součástí vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu nebo školního vzdělávacího programu. Informace na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Podmínkou pro přítomnost dětí v prezenční výuce bude absolvování neinvazivního antigenního testu na covid-19, a to dvakrát týdně, přičemž první test musí proběhnout v den prvního nástupu do školského zařízení. Testovat se budou muset i zaměstnanci školských zařízení – ti, kteří přicházejí do styku s dětmi rovněž dvakrát týdně, ostatní jen jednou. Negativním testem na covid-19 se budou muset podle dalšího opatření prokázat i děti, které půjdou na přijímací či talentové zkoušky. Druhou podmínkou pro účast na školní docházce bude absence příznaků nemoci covid-19. Testy nebudou muset podstupovat ti, kteří prodělali covid-19 v posledních 90 dnech, ti, kteří se prokáží platným testem z oficiálního testovacího centra, nebo ti, kteří prošli kompletním očkováním.

 

Vláda zároveň rozhodla o vyčlenění adekvátního množství antigenních testů pro školy a školská zařízení. Do konce školního roku bude na zajištění testování ve školách zapotřebí více než 21,9 milionu testů. V současné době je k dispozici nebo nasmlouváno více než 7,5 milionu testů, které se už za pomoci hasičského záchranného sboru rozvážejí do kontaktních míst v krajích. Vláda schválila, že na období do konce května 2021 jde o pořízení dílčího plnění ve výši 5 633 000 kusů sad antigenních testů. Nákup uskuteční Správa státních hmotných rezerv.

 

Současně vláda rozhodla o bezúplatném poskytnutí více než 12,6 milionu kusů zdravotnických roušek z pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv pro potřebu žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Zdravotnické roušky budou mít děti ve školách povinné, vláda chce touto rezervou řešit situace, kdy dítě nebude mít správnou roušku k dispozici, protože bude pocházet třeba ze sociálně slabší skupiny nebo ji ztratilo a nemá u sebe jinou.

 

Vláda projednala také prodloužení dalších protiepidemických opatření po 11. dubnu. Část opatření, která jsou navázána výslovně na krizový zákon, přestane o nedělní půlnoci platit, například zákaz nočního vycházení či zákaz bezdůvodně opouštět území okresu. Většina jich ale bude od 12. dubna nově vyhlášena na základě pandemického zákona, a to s několika dílčími změnami.

 

Mezi ně patří například konec zákazu návštěv ve věznicích. Nově budou moci odsouzené či chovance v detenci navštívit současně až dvě osoby. Do opatření nařizujícího nošení ochranných prostředků dýchacích cest byla doplněna pravidla pro nošení roušek pro žáky a studenty. Ministerstvo také už od 7. dubna zmírnilo současný zákaz poskytování plánované péče v zařízeních akutní lůžkové péče a lůžkové péče následné a dlouhodobé. Zdravotnická zařízení tak budou moci začít opět přijímat pacienty na plánované zákroky, ale musí dál mít možnost operativně měnit lůžkové kapacity pro pacienty s covid-19.

 

Větších změn dozná opatření omezující maloobchod a služby. Od pondělí budou moci otevřít například i prodejny dětského oblečení a obuvi, papírnictví, prádelny a čistírny, zámečnictví či provozovny s prodejem pietního zboží. Noční zákaz prodeje se posouvá na 22.00. Na tuto hodinu se posouvá i zákaz obsluhovat ubytované hosty v hotelových restauracích i provoz výdejních okének.

 

Za přísných hygienických podmínek budou moci otevřít stánky a mobilní provozovny trhovců. Prodávat ale budou moci jen ovoce a zeleninu, květiny a jiné rostliny, jejich plody, osiva, semena, mléko a výrobky z mléka, maso a výrobky z masa včetně živých ryb, vejce, pekařské a cukrářské výrobky, med a výrobky z medu. Otevřít se veřejnosti budou moci i zoologické a botanické zahrady. Lidé ale nebudou moci do vnitřních pavilonů a najednou bude možné do areálu vpustit jen pětinu kapacity. Povoleny budou i spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy, pokud na nich bude venku méně než dvacet osob a uvnitř deset osob. Pro svatby či pohřby bude platit omezení na 15 osob. Na maximálně sto osob bude omezeno i právo shromažďovací.

 

Ministerstvo zdravotnictví také rozhodlo o posunutí termínu pro očkování druhou dávkou vakcíny, a to na dobu 38 až 42 dní od podání dávky první u vakcín Pfizer/BIONTECH a Moderna a na dobu 84 až 91 dní od podání první dávky u vakcíny AstraZeneca. Změna se bude týkat jen nově naočkovaných a platit začne od 10. dubna.

 

Vláda rovněž projednala poslanecký návrh novely zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a související návrh novely přestupkového zákona. S návrhem, který má umožnit přísnější a efektivnější trestání nevhodného chování zákonodárců během schůzí, vyslovila s několika připomínkami souhlas. Naopak, kabinet zamítl žádost společnosti Minth Automotive Technology Research & Development Co., Ltd., na poskytnutí státní investiční pobídky na zahájení výroby bateriových skříní pro elektromobily v Kralupech nad Vltavou. Podle vlády tato investice za více než 836 milionů nesplňuje podmínky pro její poskytnutí.

 

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-6-dubna-2021-187550/.


  • ODKAZ NA ÚŘEDNÍ DESKU HSHMP - MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ Z 6. 4. 2021:

Název mimořádného opatření

číslo jednací

datum zveřejnění na úřední desce Ministerstva zdravotnictví

odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví

souhlas vlády ČR

Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - ochrana dýchacích cest s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání

MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN 6.4.2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-12-4-2021-do-odvolani/  ano - č. 353 z 6. 4. 2021

Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví -opatření ve školách s 1. fází rozvolnění s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN 6. 4. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-opatreni-ve-skolach-s-1-fazi-rozvolneni-s-ucinnosti-od-12-4-2021-do-odvolani/ ano - č. 353 z 6. 4. 2021

Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - testování žáků ve školách

MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN 6. 4. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-testovani-zaku-ve-skolach/ ano - č. 353 z 6. 4. 2021

Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - testování zaměstnanců ve školách

MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN 6. 4. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-ve-skolach/ ano - č. 353 z 6. 4. 2021

Mimořádné opatření –  Ministerstvo zdravotnictví - testování u přijímacích zkoušek s platností od 26. 4. 2021

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN 6. 4. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-testovani-u-prijimacich-zkousek-s-platnosti-od-26-dubna-2021/ ano - č. 353 z 6. 4. 2021

Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - omezení obchodu a služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání

MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN  6. 4. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-obchodu-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-12-4-2021-do-odvolani/ ano - č. 353 z 6. 4. 2021

Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních a u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání

MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN 6. 4. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-navstevy-pacientu-ve-zdravotnickych-zarizenich-a-u-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-12-4-2021-do-odvolani/ ano - č. 353 z 6. 4. 2021

Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - podmínky vycházek u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání

MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN 6. 4. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-podminky-vychazek-u-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-12-4-2021-do-odvolani/ ano - č. 353 z 6. 4. 2021

Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - omezení návštěv ve věznicích s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání

MZDR 14598/2021-1/MIN/KAN 6. 4. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-navstev-ve-veznicich-s-ucinnosti-od-12-4-2021-do-odvolani/ ano - č. 353 z 6. 4. 2021

Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví -interval pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 s účinností od 10. 4. 2021

MZDR 46953/2020-6/MIN/KAN 6. 4. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-interval-pro-podani-druhe-davky-vakciny-proti-covid-19-s-ucinnosti-od-10-4-2021/ ano - č. 353 z 6. 4. 2021

Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - poskytovatelé zdravotních služeb a poskytovatelé lůžkové péče s účinností od 7. 4. 2021

MZDR 46953/2020-5/MIN/KAN 6. 4. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-a-poskytovatele-akutni-luzkove-pece-s-ucinnosti-od-7-4-2021/ ano - č. 353 z 6. 4. 2021

Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - poskytnutí informací mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a ÚZIS s účinností od 10. 4. 2021

MZDR 14580/2021-1/MIN/KAN 6. 4. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-poskytnuti-informaci-mezi-vseobecnou-zdravotni-pojistovnou-cr-a-uzis-s-ucinnosti-od-10-4-2021/ ano - č. 353 z 6. 4. 2021

 


V Praze 6. 4. 2021

 

Úřad vlády ČR

odbor komunikace