Odbor hygiena práce, pobočka Sever - referent pro ochranu a podporu veřejného zdraví (zástup za RD) - 10. platová třída

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze vyhlašuje dne 5. 3. 2018 výběrové řízení na pracovní pozici referent pro ochranu a podporu veřejného zdraví (10. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 5. 3. 2018

 

Gabriela Jurčíková

odborný referent oddělení personalistiky


 

Přílohy