Odbor hygieny dětí a mladistvých – referent pro ochranu a podporu veřejného zdraví doba určitá – zástup

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze vyhlašuje dne 30. 3. 2017 výběrové řízení na pracovní místo Odbor hygieny dětí a mladistvých – referent pro ochranu a podporu veřejného zdraví doba určitá – zástup za dlouhodobou nemoc (DiS. / Bc.). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 30. 3. 2017

 

Liána Pádrová
odborný referent oddělení personalistiky


 

Přílohy