Odbor hygieny dětí a mladistvých - referent pro ochranu a podporu veřejného zdraví doba určitá - zástup za dlouhodobou nemoc (DiS./Bc.) - úvazek 0,5

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze vyhlašuje dne 18. 5. 2017 výběrové řízení na pracovní místo Odbor hygieny dětí a mladistvých – referent pro ochranu a podporu veřejného zdraví doba určitá – zástup za dlouhodobou nemoc (DiS./Bc.) - úvazek 0,5. Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 18. 5. 2017

 

Liána Pádrová

odborný referent oddělení personalistiky

 


 

Přílohy