Odbor hygieny práce / pobočka Jih – referent pro ochranu a podporu veřejného zdraví doba určitá – zástup za MD/RD

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze vyhlašuje dne 24. 4. 2017 výběrové řízení na pracovní místo Odbor hygieny práce / pobočka Jih – referent pro ochranu a podporu veřejného zdraví doba určitá – zástup za mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou. Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 24. 4. 2017

 

Mgr. Jana Hrdličková
odborný referent oddělení personalistiky


 

Přílohy