Odborný rada oddělení hygieny výživy - pobočka Jih

Ředitel HSHMP se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 7. 2. 2018  výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení hygieny výživy - pobočka Jih (11. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

 

V Praze dne 7. 2. 2018

 

 

Gabriela Jurčíková

odborný referent oddělení personalistiky


 

Přílohy