Odborný rada oddělení hygieny výživy - pobočka Západ

Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 17. 1. 2017  výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení hygieny výživy - pobočka Západ. Bližší informace viz přiložené oznámení.

 

Gabriela Jurčíková

odborný referent oddělení personálního