Odborný rada oddělení protiepidemického - pobočka Sever

Ředitel HSHMP se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 18. 5. 2017  výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení protiepidemického - pobočka Sever (11. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 18. 5. 2017

 

Gabriela Jurčíková

odborný referent oddělení personalistiky