Odborný seminář v problematice vysoce nakažlivé namoci na palubě letadla

Dne 8. ledna 2019 proběhl odborný seminář pro zaměstnance protiepidemického odboru Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen „HSHMP“) v problematice připravenosti na řešení mimořádných událostí s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci (dále jen „VNN“) na palubě letadla s přistáním na Letišti Praha/Ruzyně, a to konkrétně v nácviku používání osobních ochranných prostředků (dále jen „OOP“) proti rizikům spojených zejména s biologickou kontaminací infekčními patogeny.

 

Dále byl odborný seminář zaměřen na celkovou problematiku zvládání a řešení situace v souvislosti s podezřením na VNN na palubě letadla přistávajícího na Letišti Praha/Ruzyně z hlediska komunikace a předávání mimořádné informace, organizace a spolupráce zasahujících složek IZS, zvládání situace na místě zásahu – zejména v letadle, evakuace kontaktů a postiženého cestujícího, postupy dekontaminace osob a ohniska nákazy a z hlediska dalších opatření.


Odborný seminář byl odborně veden Ing. Milanem Mrázem z Hasičského záchranného sboru Letiště Praha.

 

 

V Praze 11. ledna 2019

 

Mgr. Radek Havlíček, DiS.
krizový manažer HSHMP