Omezení provozu HSHMP 4. 12. 2019 a uzavření HSHMP 31. 12. 2019

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) informuje širokou veřejnost,

 

že 4. 12. 2019 bude výrazně omezena činnost HSHMP: v tento den bude pro fyzická podání veřejnosti fungovat pouze centrální podatelna v ústředí organizace na adrese Rytířská 12, Praha 1, telefon: 296 336 700.

 

V poslední den roku, 31. 12. 2019, budou všechna pracoviště HSHMP, včetně podatelen, zcela uzavřena. Posledním dnem pro fyzická podání bude 30. 12. 2019, kdy budou všechny podatelny HSHMP otevřeny ve standardní pracovní době. HSHMP proto doporučuje, aby fyzická podání byla uskutečněna nejpozději 30. 12. 2019.

 

HSHMP se předem za případné komplikace omlouvá.

 

V Praze 20. 11. 2019

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
pověřená zastupováním ředitele HSHMP