Omezení provozu pobočky JIH HSHMP Němčická v Praze 4

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje širokou veřejnost, že ode dneška, tj. pondělí 5. března 2018, až do odvolání, bude omezen provoz pobočky Jih HSHMP na adrese Němčická 1112/8, Praha 4. Důvodem je nutnost havarijní opravy na hlavním přívodu vody v rámci celého areálu.
 
HSHMP se tímto za případně komplikace s tím spojené veřejnosti předem omlouvá.

 

Provozní doba podatelny pobočky HSHMP zůstává zachována bez omezení.

 

Odborné zaměstnance pobočky HSHMP Jih bude možné zastihnout na služebních mobilních telefonech – kontaktní adresář je přílohou této zprávy, nebo je k dispozici u jednotlivých odborů na internetových stránkách HSHMP http://www.hygpraha.cz , v pravém menu.


V Praze dne 5. března 2018

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph. D., MBA
ředitel


 

Přílohy