Onemocnění COVID-19 se komunitně šíří v devíti krajích

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje tiskovou zprávu Ministerstva zdravotnictví k aktuální epidemiologické situaci onemocnění covid-19:

 


Ministerstvo zdravotnictví vyhodnotilo aktuální epidemiologickou situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 a aktualizovalo stupně pohotovosti. Do třetího stupně, který značí komunitní přenos, spadá už devět krajů.

Komunitně se onemocnění COVID-19 šíří v Praze, Karlovarském kraji, Jihočeském kraji, Středočeském kraji, Královéhradeckém kraji, Pardubickém kraji, Jihomoravském kraji, Zlínském kraji  a Moravskoslezském kraji. Tyto kraje jsou tak zařazené ve třetím stupni, který je značený červenou barvou.

 

 

Ve druhém oranžovém stupni pohotovosti, který se vyznačuje počínajícím komunitním přenosem, je zařazen Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Vysočina, Olomoucký kraj.

 

„Počty pozitivně diagnostikovaných pacientů, které poslední dny evidujeme, jsou skutečně alarmující. Je evidentní, že opatření která jsme zavedla, byla naprosto na místě. Pro to, abychom šíření epidemie zpomalili, je ale klíčové tato opatření dodržovat. Zcela zásadní je odpovědnost každého z nás. Pokud je to možné, zůstaňte prosím doma,“ popsal aktuální situaci ministr zdravotnictví Roman Prymula.

 

V zeleném stupni bez komunitního přenosu nákazy není momentálně zařazen žádný z krajů.

 


Interaktivní mapa včetně lokálních opatření

►  Další podrobnosti: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti


 

„Onemocnění se i nadále v řadě krajů šíří komunitně. To znamená, že se nedaří lokalizovat zdroje nákazy. Počty pozitivně diagnostikovaných nicméně korelují s počtem provedených testů, které v posledních dnech dosahovaly rekordního počtu," zmiňuje hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

 

 

„Prudký nárůst počtu nakažených souvisí s reprodukčním číslem, které je nyní 1,4.  Bez zavedení adekvátních opatření by tyto počty ještě více stoupaly. Klíčovým úkolem je snížit reprodukční číslo pod hodnotu 1. Jen tak snížíme tlak, který je vyvíjen na zdravotnický systém,“ zmínil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

 


PREZENTACE K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI


 

„Tlak, kterému v současné době čelí systém intenzivní péče je skutečně enormní. Kapacita lůžkové a intenzivní péče je ale schopna tento tlak zvládnout a její kolaps nehrozí. Je ale nutné tuto kapacitu navýšit, a to za cenu dočasného pozastavení péče, která snese odkladu,“ řekl ke kapacitám intenzivní a lůžkové péče předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, vedoucí Klinické skupiny COVID Vladimír Černý.

 

Jako reakci na zhoršenou epidemiologickou situaci zavedla Vláda ČR některá plošná opatření, která se týkají např. omezení provozu zařízení stravovacích služeb, omezení školní docházky nebo limitu na shromáždění max. 6 osob.

 

Stupně pohotovosti a opatření vyplývající z aktuální epidemiologické situace v ČR najdete na této interaktivní mapě, mimořádná a ochranná opatření a lokální nařízení krajských hygieniků jsou k dispozici na webových stránkách ke koronaviru.

 


Komentář Ministerstva zdravotnictví k epidemiologické situaci covid-19 na území hlavního města Prahy:

 

Na území hlavního města Prahy (HMP) v posledním týdnu pozorujeme negativní trend ve výskytu onemocnění COVID19, kdy dochází k nárůstu všech hodnocených parametrů průměrný denní přírůstek v sedmidenním horizontu je přes 800 případů (62 případů při přepočtu na 100 tisíc obyvatel), a 14denní incidence dosahuje počtu 740 případů na 100 tisíc obyvatel. Vzhledem k masivnímu záchytu na území hlavního města Prahy stále stoupají počty případů, u nichž není znám zdroj nákazy, což je jasným průkazem komunitního šíření onemocnění a celkově tento sledovaný parametr zvyšuje potenciál dalšího šíření onemocnění v populaci a ukazuje ze onemocnění masivně prochází populací na území hlavního města Prahy, toto dokladuje i vysoký počet pozitivních záchytů na počet testovaných osob (24%). Co se týče věkové struktury případů, tak i nadále platí, že z větší části jsou případy zaznamenávány u mladší a střední generace, s převážně bezpříznakovým nebo mírným průběhem onemocnění, bohužel však vzhledem k vysokému počtu nově diagnostikovaných případů přibývá počet případů ve zranitelných/seniorních skupinách obyvatel, což sebou přináší i vyšší počet hospitalizovaných osob, včetně hospitalizací na jednotkách intenzivní péče, tj. pacientů v těžkém stavu. Podíl případů u osob starších 65 let se pohybuje se opět okolo 12 % z celkového počtu případů hlášených v HMP, avšak i přesto, že podíl neroste, vzhledem k denním přírůstkům, je počet pozitivních záchytů u osob seniorního vyšší než v minulém týdnu, což dokresluje negativní trend situace v Praze Primárně jsou zaznamenávaný případy v souvislosti s výskytem v rodině nebo na pracovišti, v posledním týdnu byly taktéž zaznamenávány případy i ve školách, a to jak u studentů, tak u pedagogů, ale počty záchytů již jsou signifikantně menší, a to zejména z důvodu přijatých opatření. Rizikový a negativním aspektem je narůstají počet záchytu ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních poskytovatelů sociální služeb, a to jak u zdravotníků/sociálních pracovníků, tak u pacientů/klientů, což může v případě, že by tento trend i nadále pokračoval a záchyty byly větší, vést k tlaku na kapacity lůžkové a intenzivní péče Vzhledem k významnému nárůstu počtu diagnostikovaných případů a tím souvisejících indikací k laboratornímu vyšetření u epidemiologických významných kontaktů v posledních dnech a tím zvýšenému testování se dá očekávat nárůst počtu případů i v následujících dnech. Epidemiologická situace ve výskytu onemocnění COVID19 je v HMP i nadále zhoršená a vykazuje všechny znaky komunitního přenosu, což společně s vysokými denními přírůstky, včetně záchytu u seniorní populace a nárustem počtu hospitalizací, včetně hospitalizací v těžkém stavu, řadí Prahu nadále do stupně pohotovosti III, tzv. červené zóny.

 


 V Praze 16.10.2020

 

Mgr. Kryštof Berka
Ministerstvo zdravotnictví
odbor komunikace s veřejností
tiskové oddělení


 

Přílohy