Oproti minulým letům v Praze výrazně klesla nemocnost akutními respiračními infekcemi včetně chřipky

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) aktuálně v Praze registruje několikanásobný pokles nemocnosti akutními respiračními infekcemi (ARI), mezi které patří také chřipka, než tomu bylo v letech předchozích. I přesto, že zpravidla začátkem ledna dochází k výraznému vzestupu nemocnosti, s maximem případů obvykle někde v období února – března, v letošní sezóně tento trend zatím nenastal. Je otázkou, zda vůbec nastane.

 

 

„Nemocnost bude pravděpodobně ovlivněna vývojem pandemie covid-19 a relativně zodpovědným používáním prostředků ochrany dýchacích cest širokými vrstvami obyvatel.  Významný podíl sehrají i další v současnosti realizovaná protiepidemická opatření. Například v oblastech jižní polokoule zkušenosti některých zemí zasažených epidemií covid-19 ukazují, že průběh tzv. chřipkové sezóny byl  skutečně mírnější,“ uvádí na vysvětlenou ředitelka pražských hygieniků MUDr. Zdeňka Jágrová.

 

Mezi aktuálně platná protiepidemická opatření mající velmi pravděpodobně podíl na tom, že momentální nemocnost ARI v Praze je nízká patří například roušky, omezení pohybu a sociálních kontaktů či  omezení osobních  návštěv nemocných v ordinacích praktických lékařů.

 

Graf ukazující vývoj nemocnosti ARI v sezónách 2018/2019, 2019/2020 a 2020/2021

 

 

Vysvětlující komentář:

 

Světle šedá barva představuje hodnotu vyjadřující tzv. epidemický práh, kdy hodnoty překračující vyznačenou mez byly vždy považovány za počínající epidemii.

Tmavě šedá barva přibližuje 5letý průměr nemocnosti vázaný na jednotlivé kalendářní týdny. Zde je patrný administrativní pokles hlášení vždy v období vánočních svátků, lidé totiž nechodí k lékaři a ti mnohdy čerpají dovolené.

Z grafu jednoznačně vyplývá, že hlášené hodnoty ARI v sezóně 2020/2021 jsou zatím o více než polovinu nižší než v předchozích letech, přičemž změny lze sledovat již v závěru sezóny 2019/2020, kdy od března došlo k výraznému poklesu hlášené nemocnosti.

Epidemická sezóna se v kalendářním roce eviduje od srpna předchozího roku.

 

 

 

V Praze 22. 1. 2021

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP


 

Přílohy