Oslavy Dne Země za účasti hygieniků se vydařily

Celodenní akce se podle odhadů organizátora Městské části Praha 8 zúčastnilo zhruba 1.400 osob. Jak jsme informovali na webu HSHMP akce se konala 27. dubna u příležitosti Dne Země a Měsíce bezpečnosti - http://www.hygpraha.cz/dokumenty/prazsti-hygienici-se-budou-podilet-na-oslavach-dne-zeme---27--dubna-3041_3041_161_1.html

 

Stanoviště, které zastřešovala Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), s názvem „Účinky alkoholu na prostorovou orientaci“, kde si dospělí návštěvníci mohli pomocí speciálních brýlí vyzkoušet účinky alkoholu a drog na zrakové vnímání a schopnost orientace v prostoru, navštívilo celkem 103 dospělých osob a zhruba 350 dětí.


Foto 1: Jak se pod vlivem alkoholu mění vnímání – si vyzkoušely nejen děti pomocí speciálních brýlí

 


Zdroj: HSHMP

 

Speciální brýle si vyzkoušelo 103 dospělých osob (z toho 26 jako doprovod školních tříd či jiných dětských skupin). Zrakové vnímání a prostorovou orientaci si mohli vyzkoušet jednak při chůzi po vymezeném prostoru, dále při sběru předmětů ze země nebo při stavění věže/hradu ze dřevěných kostek.

 

Foto 2: Jana Zónová z HSHMP návštěvníkům vysvětlovala, jak brýle fungují

 

Zdroj: HSHMP

 

Spokojenost návštěvníků s tímto stanovištěm byla hodnocena pomocí „smajlíků“. Z celkového počtu 103 dospělých osob se pomocí barevné škály „smajlíků“ vyjádřilo 69,9 %, tj. 72 zúčastněných. Většina, tj. 78 % (56 osob), kteří navštívili naše stanoviště jej ohodnotila jako výborné. 18 % (13 osob) ohodnotilo naši nabízenou aktivitu jako dobrou a 4 % (3 osoby) jako průměrnou (graf 1).

 

Graf 1: Hodnocení účastníků na stanovišti HSHMP

 

V Praze dne 2. 5. 2017

 

Ing. Anna Füleová

vedoucí oddělení PZ a ZP