Oznámení o omezení provozu pobočky Východ HSHMP

Vážení spoluobčané a zástupci municipality,


Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (dále jen „HSHMP“) oznamuje, že od pondělí 7. 10. 2019 do pátku 29. 11. 2019 je z důvodu vnitřních oprav a úprav zadní budovy areálu pobočky Východ, Rybalkova 293/39, Praha 10 omezený přístup do tohoto objektu.

Podatelna pobočky je zachována beze změn.

 

Žádáme klienty a návštěvníky inkriminované pobočky o maximální obezřetnost v důsledku stavebních oprav a úprav, zejména při návštěvě oddělení hygieny výživy, která sídlí v daném objektu.

 

Pro osobní kontakt s jednotlivými zaměstnanci HSHMP využijte kontakty na mobilní telefony, které naleznete na stránkách HSHMP stejně jako dostupnost podatelny v sídle HSHMP: http://www.hygpraha.cz .

 


Děkujeme za pochopení a za případné komplikace se omlouváme.

 

V Praze 7. 10. 2019


MUDr. Zdeňka Jágrová
pověřená zastupováním ředitele