Oznámení o zvýšené ostražitosti na pobočkách SEVER a SEVEROZÁPAD

Vážení spoluobčané a zástupci municipality,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (dále jen „HSHMP“) oznamuje, že vzhledem k vysokým poryvům větru na celém území ČR dne 29. 10. 2017, došlo následně k pádu stromu na jednu z budov v areálu pobočky SEVER, Měšická 646/5, Praha 9.

 

HSHMP společně s Hasičským záchranným sborem ČR (dále jen „HZS“) ihned reagovala a v pondělí 30. 10. 2017 ráno, došlo k odstranění vyvráceného stromu a jeho následnému rozřezání s konstatováním, že budova utrpěla pouze minimální škody. Dřevo bylo následně odstraněno z příjezdové komunikace a nebrání vjezdu do areálu pobočky, následně dojde k jeho postupné likvidaci.

 

Z výše uvedeného důvodu a zejména v případě významného zhoršení počasí upozorňujeme návštěvníky areálu ke zvýšené osobní opatrnosti při pohybu na pozemku HSHMP při návštěvách jednotlivých odborů a podatelny pobočky SEVER.

 

 

HSHMP dále oznamuje, že vzhledem k vysokým poryvům větru na celém území ČR dne 29. 10. 2017, došlo následně k pádu a prasknutí stromů v zadní části areálu pobočky SEVEROZÁPAD, Nechanského 590/1, Praha 6 sousedící s přilehlou lesní stezkou.

 

HSHMP na místo neprodleně dne 30. 10. 2017 ráno zavolala Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen „HZS“), který vyhodnotil celou situaci jako složitější a na místo povolal Policii ČR a specialisty ze strany HZS na rizikové kácení stromů.

 

Po poradě výše uvedených záchranných složek Integrovaného záchranného systému došlo k informování zástupců HSHMP, že dojde pouze k úpravě spadlého stromu, uzavření lesní cesty Policií ČR a celou záležitostí se musí zabývat specializované firmy na rizikové prořezy a kácení dřevin, protože HZS nemá potřebné vybavení k úspěšnému dokončení celé akce bez ohrožení zdraví členů HZS.

 

HSHMP se celou záležitostí aktuálně intenzivně zabývá a oslovuje zástupce jednotlivých specializovaných firem. Z výše uvedených důvodů a vzhledem k aktuálnímu počasí žádá HSHMP návštěvníky a klienty pobočky SEVEROZÁPAD o dbání zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu a přísnému zákazu vstupu do zadní části pozemku, ve kterém se nacházejí rizikové stromy až do vyřešení celé situace.

 

Jakmile dojde k patřičné úpravě dřevin, budeme vás opět neprodleně informovat.

 

Děkujeme za pochopení a za případné komplikace se omlouváme.

 

V Praze 31. 10. 2017

 


RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel