Pražané, pojďme si 4. 4. 2017 zacvičit do Stromovky

Česká populace podle řady odborných studií (např. studie HBSC, dostupné na: http://www.hbsc.upol.cz/vykazuje v posledních letech špatné pohybové návyky a nárůst obezity je charakteristickým jevem napříč všemi generacemi. Důležitou roli hraje pravidelný pohyb, který podporuje zdraví tím, že snižuje riziko civilizačních chorob, jako jsou obezita, diabetes, nádorová i kardiovaskulární onemocnění až o 30 %. Rovněž zlepšuje pohyblivost a tím také prodlužuje soběstačnost do vyššího věku. Nespornou výhodu mají i sociální kontakty, které mohou být během společných cvičení a setkávání navázány. Dochází tím nejen k podpoře duševního zdraví, ale i k posilování mezigenerační komunikace.

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy se proto rozhodla podpořit společnou akci, kterou pořádá Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Katedrou rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a Magistrátem hlavního města Prahy pod názvem „Parky v pohybu“ a zve tímto Pražany k její aktivní návštěvě. Tento dlouhodobý, společensky odpovědný projekt nabízí zdraví prospěšnou pohybovou aktivitu pod vedením vyškolených instruktorů pod širým nebem, a to pro všechny věkové skupiny zcela zdarma. Projekt nabízí dětem, dospělým i seniorům pravidelnou pohybovou aktivitu přímo v městském parku.

 

Bližší informace o této výzvě, včetně časového plánu naleznete zde: http://parkyvpohybu.wixsite.com/vyzva. Informace jsou dostupné také v přiložené tiskové zprávě.

 

Pojďme si společně zacvičit do Stromovky v úterý 4. dubna 2017.

 

V Praze dne 29. března 2017

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel

 

 


 

Přílohy