Pozvánka na bezplatnou přednášku pro provozovatele činností epidemiologicky závažných

Pozvánka na bezplatnou přednášku pro provozovatele činností epidemiologicky závažných


Vážení návštěvníci webových stránek,

 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) si dovoluje pozvat všechny zájemce z řad provozovatelů holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb a činností při níž je porušována integrita kůže na bezplatnou odbornou přednášku, jejíž tématem jsou

 


Hygienické požadavky pro výkon činností epidemiologicky závažných

 

 

 

Obsah přednášky:

 

  • Vymezení základních pojmů: co zahrnujeme pod pojem „činnosti epidemiologicky závažné;
  • Vlastnosti a funkce lidské kůže: při kterých činnostech může dojít k porušení integrity kůže;
  • Povinnosti fyzické osoby a podmínky provozování činností epidemiologicky závažných, stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a prováděcími právními předpisy.

 

 

Přednáška se bude konat v pondělí 18. června 2018 od 13.00 hodin, ve velké zasedací místnosti HSHMP, v ulici Rytířská 404/12, Praha 1.

 

 

V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit s dotazem na Irenu Macozskovou, telefon 296 336 753 nebo e-mailová adresa: irena.macozskova@hygpraha.cz.

 


Z důvodu omezené prostorové kapacity bude brán zřetel na datum odeslání přihlášky. Přihlašujte se, prosím, pomocí online přihlášky, a to nejpozději do 15. června 2018.

 


Odkaz pro přihlášení:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8F9A_sd_3zeTEwmE7gEc47Kt-5AA207Ks2PP8IJe-cTePHw/viewform

 

 

Účast na přednášce je zcela zdarma.

 

 

Těšíme se na Vaší účast.
 

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel