Prahu čekají další veřejná shromáždění v době zpřísněných vládních opatření

Hygienická stanice hlavního města Prahy seznamuje veřejnost s upravenými podmínkami pro konání veřejných shromáždění v době aktuálně platného nouzového stavu tak, jak je prezentuje v tiskové zprávě Magistrát hlavního města Prahy:

 


Od 1. března platí v České republice zpřísněný nouzový režim, který se týká i volného pohybu osob. Současně také byly vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR upraveny podmínky pro konání veřejných shromáždění, první z nich by se měly v metropoli konat v neděli 7. března na Václavském a Staroměstském náměstí. Hlavní město je se svolavateli v kontaktu, ti také byli poučeni o platných opatřeních a nutnosti je bez výjimek dodržovat. To se týká například povinného ochranného prostředku dýchacích cest pro účastníky, dodržování rozestupů a limitu maximálně 100 osob. Svolavatelé shromáždění byli poučeni, že pokud nezajistí dodržování nařízení, budou shromáždění ukončena a osoby nedodržující nařízení včetně svolavatele se tím vystavují sankci. Shromáždění se navíc s ohledem na lockdown mohou zúčastnit jen lidé zdržující se na území Prahy.

 

 

V době zpřísněných vládních opatření se mohou i nadále konat veřejná shromáždění, ovšem jen za určitých podmínek. Svolavatelé byli upozorněni, že jsou povinni zajistit řádný průběh shromáždění a pokud se tak nestane, budou shromáždění ukončena a vystavují se sankci za přestupek. To platí i pro osoby ve shromáždění, které budou svým jednáním porušovat vládní nařízení. Hlavní město je tradičně v úzkém kontaktu s Policií ČR a úředníci magistrátu i policisté budou na shromáždění dohlížet.

  

V krizovém opatření vlády je sice ve výjimkách k opuštění místa bydliště explicitně uvedena účast na shromáždění. Tato výjimka se však vztahuje pouze k území konkrétního okresu, kde má daná osoba bydliště, v tomto případě celé Prahy. Účast na shromáždění tedy není důvodem k překročení území okresu. To ve svém veřejném vyjádření potvrdil i ministr vnitra Jan Hamáček. Policie proto nebude cestu na shromáždění uznávat jako důvod k překročení hranic okresu.

 

Veřejná shromáždění úřady neschvalují, ale postačuje jejich ohlášení svolavatelem. Ve výjimečných případech je možné akci dopředu zakázat, ale její přímo oznámený účel by v tomto případě musel být v rozporu se zákonem a například podněcovat k násilí, rasové nesnášenlivosti a podobně. Svolavatelé deklarují předpokládaný počet účastníků v limitu vládních nařízení a účely shromáždění nejsou v rozporu se zákonem, proto nebylo možné shromáždění předem zakázat. Navíc byla shromáždění oznámena v době, kdy platil předcházející nouzový stav i z něho vycházející krizová opatření, tedy do dne 27. 2. 2021.

 

V neděli 7. 3. 2021 v čase od 14:00 do 16:00 hodin se na Staroměstském náměstí uskuteční shromáždění s oznámeným účelem: „Demonstrace za ochranu Ústavy ČR a našich práv a svobod“. Svolavatelem tohoto shromáždění je fyzická osoba z iniciativy Chcípl PES. V neděli 7. 3. v čase od 12:30 do 16:00 hodin (a dále každou poslední neděli od 28. 3. do 29. 8. 2021) se na Václavské náměstí u sochy svatého Václava uskuteční shromáždění s oznámeným účelem: „Protest za zrušení vládních opatření nebo opatření hejtmanů, odstoupení vlády“. Svolavatelem shromáždění je fyzická osoba, která shromáždění plánuje pořádat i s hnutími zpochybňující důvodnost vládních opatření nebo dokonce samu existenci pandemie covid-19.“. Do těchto uskupení se iniciativa Chcípl PES podle našich informací zatím nezapojila.

 

Shromáždění v době pandemie:

 

Na základě nyní platného krizového opatření vlády se může zúčastnit shromáždění na jednom místě až 100 osob. Odpovědnost za dodržení této hranice nese svolavatel shromáždění. Nepodaří-li se mu naplnit zákonné požadavky, měl by shromáždění ukončit, jinak se vystavuje postihu za přestupek. Sami účastníci mají povinnost mít zakryté dýchací cesty a zdržovat se ve skupinách do 20 osob s rozestupy minimálně 2 metry od dalších skupin účastníků.

 

Přehled veřejných shromáždění je veřejně dostupný na webu Praha.eu:

 

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/prehled_verejnych_shromazdeni/index.html

 

 

V Praze 4. 3. 2021

 

Bc. Vít Hofman

tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy      


 

Přílohy