Pražská hygiena důrazně odmítá lživá tvrzení zástupkyně Konzultačního a terapeutického institutu AKTIP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) reaguje na dokument režisérky Ivany Lokajové „Infiltrace - Obchod se zdravím“, který byl odvysílán v České televizi na programu ČT 1 toto pondělí, tj. 21. května 2018.
 

HSHMP opětovně zásadně odmítá lživá a nepravdivá tvrzení, která v dokumentu prezentovala Mgr. Lenka Krutilová z organizace AKTIP – Konzultačního a terapeutického institutu Praha. Její doporučení, aby veřejnost zasílala hygienické stanici na rozbor vzorky svého biologického materiálu, musí HSHMP rázně odmítnout. Považujeme její výroky za zcela neprofesionální, mylné a záměrně pro veřejnost zavádějící a matoucí.

Je nutné v této věci jasně zdůraznit, že od roku 2003 jsou hygienické stanice, jakožto orgány ochrany veřejného zdraví, správními úřady a ne zdravotnickými zařízeními. Podle platné legislativy tak hygienické stanice, tedy ani HSHMP, nedisponují žádnými kompetencemi od veřejnosti přejímat jakékoli vzorky a provádět jejich vyšetřování. Hygienické stanice navíc ani k jakémukoli vyšetřování jakýchkoli vzorků nemají žádné potřebné technické vybavení.

HSHMP apeluje na veřejnost, aby takováto zavádějící, neprofesionální a neodpovědná doporučení nebrala vůbec v potaz a neřídila se podle nich.
 
 
V Praze dne 23. 5. 2018
 
 
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí