Pražská hygiena je organizací, kde pracují Dobří andělé

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") navázala užší spolupráci s nadací Dobrý anděl pomáhající rodinám s dětmi v tíživé situaci, ve kterých se vyskytuje vážné onemocnění.  Spolupráce probíhá v rámci projektu Podnik podporující zdraví, kdy od loňského října je HSHMP držitelem prestižního titulu Podnik podporující zdraví 1. stupně, a to v kategorii Malé a střední podniky. V projektu se HSHMP mj. zavázala k pokračování ve spolupodílení se na regionálních charitativních aktivitách.

 

Původní charitativní projekt HSHMP - dlouhodobý sběr víček od umělých lahví - musel být v říjnu 2018  ukončen kvůli poklesu zájmu o tuto komoditu a pozastavení odběru víček ze strany MČ Praha 8. Výtěžek z prodeje víček přitom sloužil  pro charitativní účely - nákup potřebného vybavení pro handicapované děti či spolufinancování nového přístrojového vybavení dětských nemocničních oddělení. Téma projednala také Pracovní skupina Podnik podporující zdraví, která jako nový prvek společensky odpovědného přístupu HSHMP doporučila vzejít v kontakt s nadací Dobrý anděl, s cílem zvážit propagaci realizovaných charitativních programů této nadace mezi zaměstnanci HSHMP, a nastínit tak zaměstnancům HSHMP možnosti ke zvážení, jak případně projekty nadace podpořit ve formě pravidelných, třeba i drobnějších finančních příspěvků.

 

 

Na základě výše uváděného se letos 2. října MUDr. Zdeňka Jágrová, pověřená zastupováním ředitele HSHMP, osobně setkala s paní Šárkou Procházkovou, výkonnou ředitelkou nadace Dobrý anděl. Společně projednaly možnosti vzájemné spolupráce, současně paní ředitelka detailně představila poslání a činnost nadace. Vyjádřila také potěšení nad oslovením ze strany HSHMP.

 

Nadace Dobrý anděl pomáhá formou pravidelných finančních příspěvků získaných od drobných dárců - Dobrých andělů - rodinám s dětmi v tíživé situaci, kde otec, matka nebo dítě jsou onkologicky nemocní nebo dítě trpí jiným závažným a dlouhodobým onemocněním. Toto období znamená, kromě velkého stresu a bolestí, také zvýšení výdajů v době, kdy příjem rodiny výrazně klesá. Finanční pomoc získaná od jednotlivých dárců - Dobrých andělů - potřebným rodinám pomáhá navýšit měsíční příjem, a tím tak překlenout finanční tíseň.

 

FOTO: ilustrační obrázek

 

 

V dobrovolném systému Dobrý anděl se drobní dárci - Dobří andělé - nezavazují, do kdy budou přispívat, ani výší částky, i když delší doba a pravidelnost je samozřejmě vítanější. Veškeré příspěvky dárců, jsou rodinám předávány v plné výši. Provozní náklady nadace jsou hrazeny z prostředků jejích zakladatelů a dalších filantropů. Každý dárce je konkrétně informován, komu jeho finanční příspěvek pomáhá.

 

HSHMP oprávněna užívat titul „ZDE PRACUJÍ DOBŘÍ ANDĚLÉ“


Potěšitelné je, že mezi zaměstnanci HSHMP již několik dobrovolných dárců - Dobrých andělů - existuje. Díky nim proto již pražská hygiena obdržela od nadace Dobrý anděl oprávnění užívat titul „ZDE PRACUJÍ DOBŘÍ ANDĚLÉ“. "Věříme, že i udělením tohoto titulu bude Dobrých andělů v našich řadách přibývat. Uvědomujeme si, že rodiny, které pomoc nadace Dobrý anděl a samotných Dobrých andělů potřebují, se nacházejí ve skutečně velmi naléhavé životní situaci z pohledu emocionálního, psychického a samozřejmě i materiálně – ekonomického. Finanční pomoc těmto rodinám dokáže starosti, které musejí prožívat alespoň zmírňovat. Všem našim zaměstnancům, kteří se rozhodnou nezištně pomáhat druhým, patří upřímné poděkování. Každý den vidíme, že i malý příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit úsměv," zdůrazňuje MUDr. Zdeňka Jágrová.

 

 


BLIŽŠÍ PODROBNOSTI

 

 internetové stránky nadace Dobrý anděl https://www.dobryandel.cz pro podrobnější seznámení se s principy a hodnotami nadace
internetový link na záznam pořadu Snídaně s Novou ze dne 14. 11. 2019, který byl speciálně věnován detailnímu představení nadace Dobrý anděl, a kde vystoupil přímo jeden ze zakladatelů nadace Petr Sýkora: https://novaplus.nova.cz/porad/snidane-s-novou/epizoda/39409-snidane-s-novou-14-11-2019. V pořadu je možné se kromě samotné činnosti nadace seznámit i s příběhy konkrétních rodin, které pomoc Dobrých andělů využívají
lidem, kteří se rozhodnou stát se Dobrým andělem stačí vyplnit registrační formulář na internetových stránkách nadace, na který se můžete dostat přímo prostřednictvím tohoto linku: https://www.dobryandel.cz/profil-dobrehoandela/registrace
odpovědi na otázky, jak pomáhat, zde: https://www.dobryandel.cz/jak-pomahat/
osvětové video

 


 

V Praze 27. 11. 2019

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP