Pražská hygiena se aktivně věnuje zdravotní politice a podpoře zdraví a pokračuje v účasti na zdravotně-výchovných akcích pro seniory: tentokrát na Praze 22

Jednu z významných aktivit Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) představuje činnost na úseku zdravotní politiky a podpory zdraví. HSHMP se z pozice orgánu ochrany veřejného zdraví snaží oblast zdravotní prevence a politiky přibližovat především široké laické veřejnosti a realizuje také edukační činnost na podporu zdraví obyvatel hlavního města Prahy. Důležitou cílovou skupinou, pro kterou jsou besedy a semináře pořádány jsou skupiny seniorů. Jednu z posledních aktivit v předcházejícím roce 2018 zaměřených na naše starší spoluuobčany realizovala HSHMP první polovině prosince.

 

 

10. prosince 2018 se uskutečnila přednáška „Jak předcházet úrazům v seniorském věku“ v Klubu seniorů v městské části Praha 22 - Uhříněves , který se pravidělně schází v Domě s pečovatelskou službou II. na Novém náměstí. Přednáška vedená MUDr. Danuší Antošovou z oddělení Kancelář ředitele HSHMP byla určena všem, kteří si i ve stáří užívají naplno života a rádi by se dozvěděli, na co si dát pozor, čeho se vyvarovat, a jak prodloužit čas strávený ve zdraví.

 

FOTO č. 1: účastníci se zájmem sledovali přednášku "Jak předcházet úrazům"

 

Zdroj: HSHMP
 
Účastníci přednášky byli upozorněni na skutečnost, že zranění jsou druhou nejvýznamnější příčinou předčasných úmrtí v seniorském věku. U lidí starších 65 let je pravděpodobnost zranění daleko vyšší než u mladších lidí a to jako následek chronických zdravotních problémů, především zhoršeného zraku, chůze a rovnováhy. Zranění seniorů jsou navíc vážnější, hůře se hojí a mohou být doprovázeny dalšími, mnohdy velmi závažnými komplikacemi. Dvě nejčastější příčiny úmrtí následkem zranění u seniorů představují pády a dopravní nehody.


Přednáška se setkala s velkým ohlasem účastníků a byla ukončena blokem diskuzí a řešení otázek jednotlivých zájemců.

 

FOTO č. 2: individuální beseda s jednotlivými účastníky na závěr přednášky

 

Zdroj: HSHMP

 

V Praze 3. 1. 2019

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP