Pražská hygiena se již tradičně připojuje ke Světovému dni hygieny rukou

Již tradičně si každý rok Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), společně s odbornou i laickou veřejností, připomíná Světový den hygieny rukou, který  připadá na 5. květen. Dodržování správných zásad hygieny rukou hraje stěžejní roli i v předcházení aktuálního výskytu onemocnění covid-19 ve světě. Letošní slogan cílí zejména na zdravotníky heslem „Nurses and Midwives, clean care is in your hands!– Sestry a porodní asistentky, čistá péče je ve vašich rukou!

 

 

Zdravotní péče poskytovaná čistýma rukama patří mezi nejnaléhavější výzvy identifikované Organizací spojených národů (OSN), které musí v příštích 10 letech řešit globální komunita, aby se podařilo splnit cíle vytyčené pro toto desetiletí.

 

 


Na  téma hygieny rukou hovořila 14. března 2019 ve vysílání České televize, v pořadu Sama doma, také ředitelka protiepidemického odboru pražské hygienické stanice MUDr. Martina Marešová. Doporučujeme se s obsahem rozhovoru paní doktorky detailně seznámit.

 

 


 

Proto je také letošní kampaň 5. května, která je podporována Světovou zdravotnickou organizací (WHO), zaměřena na hygienicky ošetřené ruce, včetně osvědčených postupů v oblasti hygieny rukou, a ústřední roli, kterou v tomto ohledu hrají sestry a porodní asistentky. Záměrem bylo navázat na významnou událost, která se prolíná celým rokem 2020. Ten WHO prohlásila za "Rok sestry a porodní asistentky" s cílem uznat jejich zásadní přínos pro posílení kvalitních zdravotnických systémů.

 

Proto důraz na péči čistýma rukama, včetně osvědčených postupů hygieny rukou. WHO při této přiležitosti vyzývá všechny zdravotnické pracovníky a další cílové skupiny, aby spojili ruce při oslavách a posílení role zdravotních sester a porodních asistentek ve veledůležité práci, kterou vykonávají. Cílem by mělo být pacienty, rodiny a  kolegy chránit před infekcemi spojených se zdravotní péčí, kde klíčovou roli hraje právě striktní dodržování zásad správné hygieny rukou.

 

WHO připomíná, že na světě ve dvou z pěti zdravotnických zařízení, tedy přímo v místech poskytování zdravotní péče, chybí prostředky na hygienu rukou. WHO vyzývá k nápravě tohoto stavu za současné podpory bezpečnosti a důstojnosti zdravotních sester a porodních asistentek. Zajištění prostředků na hygienu rukou a poukazování na důležitost daného tématu je tou správnou věcí, které je možné dosáhnout.

 

 

WHO v rámci letošního ročníku Světového dne hygieny rukou propaguje následující osvětová hesla:

 

  • Sestry: „Čistá a bezpečná péče začíná u vás.“
  • Porodní asistentky: „Vaše čisté ruce přinášejí bezpečí matkám i dětem.“
  • Politici: „Zvyšujte úroveň společenského postavení sester a jejich vzdělávání, abyste předešli infekcím a zlepšili kvalitu péče. Vytvořte prostředky k posílení postavení sester a porodních asistentek.“
  • Vedoucí zdravotnických zařízení: „Umožněte zdravotním sestrám a porodním asistentkám poskytovat čistou péči.“
  • Pacienti a rodiny: „Bezpečnější péče o vás, s vámi.“

VIDEO WHO KE SVĚTOVÉMU DNI HYGIENY RUKOU 2020

 

(v angličtině)


 


Jak si správně mýt ruce? - seznamte se s řadou osvětových materiálů a videí:


• Správné techniky hygieny rukou ukazuje osobně generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 
aneb VÝZVA BEZPEČNÉ RUCE
 (v angličtině)
video
Efektivní mytí rukou  osvětový leták ECDD
• SZU - Jak si správně mýt ruce leták - (PDF; 2,77 MB) - mytí rukou je základním preventivním opatřením před šířením infekčních nemocí
• SZU-doprovodny plakat-hygiena rukou-str 1 leták - (PDF, 124Kb)
• SZU-doprovodny plakat-hygiena rukou-str 2 leták - (PDF, 149Kb)
• SZU-hygiena rukou-navodne samolepky leták - (PDF, 504Kb)
• SZU-plakat-hygiena rukou-zasady-duvody leták - (PDF, 4078Kb)

• SZU - video - názorná ukázka správných technik mytí rukou

video
• pro děti:   osvětové leporelo Státního zdravotního ústavu „Aby ručičky byly jako rybičky“ leporelo - (pdf; 5,24 MB)
• pro děti: metodické pokyny k leporelu leporelo - (pdf; 307 kB)

• pro děti: instruktážní video - "Aby byly ručičky..."

video
Ministerstvo zdravotnictví: Postup při mytí rukou - MYJTE SI POUZE VIDITELNĚ ZNEČIŠTĚNÉ RUCE, JINAK POUŽÍVEJTE DEZINFEKCI!  leták - (pdf; 345 kB)
•  jJAK SI SPRÁVNĚ MÝT RUCE VODOU A MÝDLEM - video WHO  (v angličtině)
JAK NA MYTÍ RUKOU POMOCÍ PŘÍPRAVKU NA BÁZI ALKOHOLU - video WHO 
(v angličtině)
Jak si správně mít ruce - #COVID19 - ECDC

 

 
 
Aktivity pražské hygieny v oblasti správných technik hygieny rukou

 

Od roku 2017 HSHMP v praxi realizuje nový projekt s názvem „Umíš se umýt?“ Jeho cílem je edukace laické i odborné veřejnosti v oblasti prevence infekčních chorob - správné hygieny rukou, a to pomocí praktického nácviku mytí rukou a následné kontroly správného postupu pod UV lampou. Každoročně se vzdělávání na toto téma účastní stovky lidí.


Aktivity osvětlující téma hygieny rukou HSHMP průběžně publikuje na svých internetových stránkách: 

 

Pražská hygiena dětem: o správném mytí rukou v pořadu Wifina na programu ČT Déčko 

 

Pražští hygienici na přednášce pro zaměstnance společnosti UNILEVER o správných technikách mytí rukou 

 

Hygienická dezinfekce rukou může zabránit potenciálně smrtelné sepsi organismu

 

V Praze 5. 5. 2020

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP