Pražská hygiena se poprvé představí na veletrhu Profesia days

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se , jako správní úřad plnící úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví v regionu Prahy, vůbec poprvé představí na 8. ročníku největšího veletrhu práce u nás – Profesia days 2018. Ten se ve středu 7. a ve čtvrtek 8. listopadu 2018 uskuteční na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany. Výstavní stánek HSHMP bude označen kódem C122 (viz plánek vystavovatelů ). HSHMP proto všechny potenciální uchazeče o zaměstnání k návštěvě svého výstavního stánku co nejsrdečněji zve. HSHMP je nově rovněž oprávněna užívat titul Podnik podporující zdraví 1. stupně v kategorii malé a střední podniky, který jí byl slavnostně udělen 23. října.

 

 

HSHMP nabízí široké uplatnění v oborech:
 
epidemiologie
hygiena práce
hygiena výživy a předmětů běžného užívání
hygiena obecná a komunální
hygiena dětí a mládeže

 

Aktuální nabídka volných míst
 

Co HSHMP svým zaměstnancům nabízí?

Snahou HSHMP je vytvářet pro své zaměstnance co nejoptimálnější podmínky pro výkon práce, nabízí proto dlouhodobou perspektivu zaměstnání, mzdovou i personální stabilitu úřadu státní správy. Všichni noví zaměstnanci absolvují adaptační proces, kde jsou postupně seznámeni s problematikou jednotlivých oborů, dále HSHMP umožňuje sladění pracovního a soukromého života poskytováním zkrácených úvazků či možností práce z domova. Práce svých zaměstnanců si HSHMP váží. Podporuje vzdělávání, zdravý životní styl i volnočasové aktivity. Nabízí také řadu benefitů: příspěvek na penzijní připojištění a cestovné,  stravenky v hodnotě 100,-Kč, 5 týdnů dovolené, 5 dní zdravotního volna  a další.

Stručný profil HSHMP

HSHMP působí na území hlavního města Prahy, v rámci kterého zajišťuje ochranu a podporu veřejného zdraví. Odbornou činnost vykonává v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Pro zajištění lepší dostupnosti pro veřejnost je činnost HSHMP zajišťována jednotlivými pobočkami, kterým přísluší dané spádové oblasti hlavního města Prahy.
 
Na veletrh je možné získat vstupenku zdarma

Cílem veletrhu práce je pomáhat lidem při hledání zaměstnání, proto je vstup pro všechny zdarma. Aby bylo možné vstupenku získat, je nutné se zaregistrovat na tomto linku. Vstupenka platí po oba dny konání veletrhu.

Kdy se veletrh práce uskuteční?
 
středa 7. 11. 2018 9.00 – 19.30 hodin
čtvrtek 8. 11. 2018 9.00 – 17.00 hodin
 
Detaily k programu veletrhu

Program je velmi pestrý a zahrnuje širokou škálu aktivit. Kromě velkého množství firem si návštěvníci mohou poslechnout zajímavé osobnosti, které za sebou mají úspěšnou kariéru, nebo otestovat své znalosti a schopnosti. Nemine je ani odborné kariérní a právní poradenství od expertů ve formě konzultací nebo přednášek v Profesia Master Class místnosti. Kompletní program veletrhu je možné si prohlédnout zde - program veletrhu.

Alfa Study Travel Expo 2018

Součástí veletrhu Profesia days 2018  bude i sekce věnovaná studiu a práci v zahraničí Alfa Study Travel Expo 2018. Návštěvníci zde na jednom místě získají informace o možnostech studia na středních i vysokých školách v zahraničí, budou moci pohovořit se zástupci konkrétních škol, načerpat informace od těch, kteří aktuálně v zahraničí studují, ale také diskutovat se zkušenými koordinátory pracovně-studijních programů.

Cesta na veletrh

Veletrh práce se bude konat na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Praze – Letňanech, které lze nalézt cca 300 metrů od konečné stanice metra C Letňany. Lze využít i autobusy MHD do zastávky Výstaviště Letňany.

Parkování

Pro návštěvníky je k dispozici rozsáhlé parkoviště. Výstaviště PVA EXPO PRAHA vybírá parkovné dle svého platného ceníku.

V Praze 2. 11. 2018

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP