Pražská hygiena součástí ekologické kampaně Zastromuj Prahu: vysadila dva nové stromy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se v těchto dnech aktivně zapojila do v současnosti probíhající ekologicko-enviromentální kampaně Zastromuj Prahu, kterou iniciuje samotné hlavní město Praha a Magistrát hlavního města Prahy. Na pozemku přiléhajícímu k budově pobočky HSHMP Severozápad v Nechanského ulici v Praze 6 zástupci organizace ve středu 27. listopadu 2019 vysadili dva nové stromy - Habr obecný a Jeřáb oskeruši. Výběr těchto druhů stromů je výsledkem interní ankety mezi zaměstnanci HSHMP uskutečněné v průběhu měsíce září 2019.

 

 

Výsadba obou stromů se uskutečnila také v souvislosti s účastí HSHMP v projektu Podnik podporující zdraví, ve kterém se pražští hygienici mj. zavázali, v rámci ekologické výchovy a posílení vzájemné spolupráce zaměstnanců HSHMP, k výsadbě stromů na některém z jimi vybraných územních pracovišť. Od října 2018 je HSHMP nositelem prestižního titulu Podnik podporující zdraví 1. stupně, a to v kategorii Malé a střední podniky. Výsadby se zúčastnily nejen dvě nejvyšší představitelky HSHMP -  MUDr. Zdeňka Jágrová, pověřená zastupováním ředitele HSHMP a MUDr. Pavla Svrčinová, ředitelka Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví HSHMP, ale rovněž zaměstnanci pobočky Severozápad.

 

FOTO: HSHMP si uvědomuje důležitost aktivního přístupu k ochraně životního prostředí - výsadba nových stromů na pozemcích HSHMP je toho důkazem - účastníky výsadby na pozemku pobočky Severozápad provázela dobrá nálada a pocit z vykonání užitečného skutku

 

Stručná charateristika nově vysazených stromů:

 

· habr obecný (dobře snáší řez, je nenáročný na pěstování, původní druh)

 · jeřáb oskeruše (drobně plodící, poměrně dlouhověký, nenáročný)

 

 

V Praze 28. 11. 2019

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP