Pražská hygiena zahájila pravidelná školení zaměřená na zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti personálu pražských školních jídelen

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") ve čtvrtek 20. února 2020 lektorsky vedla školení pro zhruba 60 pracovníků školních jídelen z městské části Praha 3. Školení, které proběhlo v jednacím sále zastupitelů třetí městské části,  se uskutečnilo v úzké součinnosti s odborem školství Úřadu MČ Praha 3 a stojí na počátku dalších podobných vzdělávacích akcí zaměřených na zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti personálu pražských školních jídelen pod metodickým a lektorským vedením pražských hygieniků.

 

 

"Potěšilo nás, že i přes probíhající školní prázdniny byl sál zastupitelů plně obsazen pracovníky všech pozic, od vedoucích jídelen, přes kuchařky až po pomocný personál. Školení bylo zaměřeno na hygienické požadavky v oblasti provozování stravovacích služeb pro děti a mládež a také na dodržování hygienických zásad upravujících činnost stravovacího zařízení a na povinnosti vyplývající z platné legislativy v této oblasti," podotkla ředitelka odboru hygieny dětí a mladisvých HSHMP Ing. Anna Füleová.

 

FOTO: pohled do zasedací místnosti radnice Prahy 3, kde školení probíhalo, a kde pracovnice školních jídelen školila ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých HSHMP Ing. Anna Füleová

 

Zdroj:  MČ Praha 3 - Pavel Šmída

 


Podrobnou zprávu ze školení zveřejnila na svých internetových stránkác stránkách samotná městská část Praha 3:

 

Praha 3 školila kuchařky (21. 2. 2020) - přímý link ZDE

 


 

HSHMP považuje tyto aktivity za důležitou edukativní činnost vedoucí ke zlepšení úrovně stravovacích služeb školských zařízení, kterou bude realizovat i nadále, a to v souladu s naplňováním strategického dokumentu „Zdraví 2020“, přesněji akčního plánu zaměřeného na oblast správné výživy a stravovacích návyků.

 

V návaznosti na uskutečněné školení obdržela ředitelka HSHMP MUDr. Zdeňka Jágrová od odboru škoství Úřadu městské části Praha 3 písemné sdělení, ve kterém je školení celkově pozitivně hodnoceno a oceňován je také přístup odboru hygieny dětí a mladistvých HSHMP.

 

V Praze dne 24. 2. 2020

 

Ing. Anna Füleová

ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých HSHMP