Pražská hygiena získala akreditaci dalšího oboru pro postgraduální vzdělávání lékařů

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se nově může pyšnit pokrokem v oblasti postgraduálního vzdělávání lékařů. Nedávno získala akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „MZ ČR“) pro obor hygiena dětí a dorostu, která dosud v mozaice již akreditovaných oborů chyběla. Díky získaným akreditacím i zásluhou silného odborného zázemí na HSHMP v pravidelných termínech probíhají odborné předatestační stáže lékařů, kteří se chtějí v rámci svého povolání věnovat preventivní medicíně. „Z mého pohledu jde o velmi stěžejní záležitost, jelikož potvrzuje fakt, že pražská hygienická stanice má silné odborné zázemí a také kvalitní zaměstnance. Ti tak své letité zkušenosti mohou předávat ostatním kolegům,“ říká Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Proškolování lékařů se HSHMP věnuje průběžně a dlouhodobě. Jen letos na jednotlivých pracovištích pražské hygieny proběhly odborné stáže ve čtyřech termínech za účasti celkem 26 lékařů. Poslední frekventanti školení ukončili své působení na HSHMP minulý týden, ve čtvrtek 9. listopadu 2017. HSHMP má však již vypsány další termíny pro zájemce na rok 2018 (bližší informace na internetových stránkách HSHMP jsou k dispozici na tomto odkazu zde: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/predatestacni-priprava-v-roce-2018-3299_3299_423_1.html).

 

Odborné stáže, které HSHMP pro lékaře nabízí, mají za cíl je seznámit s jednotlivými pracovišti HSHMP včetně náplní a organizací jejich práce v souladu se vzdělávacím programem v příslušném oboru specializačního vzdělávání.

Již dříve HSHMP od MZ ČR získala akreditaci či reakreditaci pro obory hygiena a epidemiologie, dále hygiena výživy a předmětů běžného užívání, pro obor epidemiologie a také hygiena obecná a komunální. Všechny uváděné obory má HSHMP akreditovány plně v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Podle tohoto zákona se současně řídí i průběh stáží, které na HSHMP probíhají.

V Praze dne 13. 11. 2017

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP