Pražská hygiena zve veřejnost na 3. ročník Týdne aterosklerózy: Praha - 29.4. - 3.5. 2019

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, zve co nejsrdečněji širokou veřejnost k aktivní účasti na 3. ročníku úspěšné preventivní akce celopražského významu - TÝDNU ATEROSKLERÓZY V PRAZE 2019 . Uskuteční se od pondělí 29. dubna do pátku 3. května 2019.

 

Týden proti ateroskleróze organizuje VŠTJ Medicina Praha, z.s., ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí a l. lékařskou fakultou UK.

Cílem této preventivně - osvětové akce je informovat, že prevence aterosklerózy může být relativně jednoduchá a každý může například pohybovou aktivitou zlepšit svoji životní prognózu. Po celý týden budou na vybraných místech v Praze probíhat praktické edukace životního stylu s možností vyzkoušet si pohybové aktivity.

 

FOTO: mezi oblíbené aktivity v průběhu Týdne aterosklerózy patří lekce Nordic Walkingu

 

Zdroj: VŠTJ Medicina Praha

 

Ateroskleróza a její komplikace jsou jednou z hlavních příčin mortality a morbidity ve vyspělých zemích. Česká republika patří mezi země s nejvyšším výskytem kardiovaskulárních onemocnění. Ačkoliv je zřejmé, že prevencí lze zabránit mnoha infarktům a cévním mozkovým příhodám, většina lidí stále spoléhá na moderní medicínu, resp. farmakoterapii.

 

Co je to ateroskleróza? Jak ovlivňuje naše zdraví? Co můžete udělat, abyste předcházeli jejímu rozvoji?

Zúčastněte se bohatého programu již třetího ročníku Týdne aterosklerózy 2019, který pro vás připravil nadšený tým instruktorů pohybu, fyzioterapeutů, nutričních terapeutů, lékařů a mediků. Společně se dozvíme více o ateroskleróze a zacvičíme si pro radost i pro zdraví.

 

VIDEOPOZVÁNKA NA 3. ROČNÍK TÝDNE ATEROSKLERÓZY
V PRAZE VE DNECH 29.4. - 3.5. 2019

Bližší podrobnosti:

 

Web:

 

www.tydenaterosklerozy.cz

 

Facebook:

 

Týden aterosklerózy v Praze 2019

 

Týden aterosklerózy v Praze

 

 

 


Zdroj: VŠTJ Medicina Praha

 

V Praze 26. 4. 2019

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP