Pražská hygienická stanice se důrazně ohrazuje proti dezinformaci ohledně karantény předsedy vlády publikované v pořadu České televize Otázky Václava Moravce

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se důrazně ohrazuje proti naprosto významově zkresleným informacím sdělovaným dnes, v neděli 21. února 2021, v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. V pořadu došlo k dezinformaci ohledně v médiích nedávno publikované odpovědi ředitelky HSHMP týkající se karantény předsedy vlády ČR.

 

 

Ředitelka HSHMP v médiích sdělovala, že  v případě pana premiéra bylo postupováno dle Metodického pokynu hlavní hygieničky ČR č. j. MZDR 5146/2021-2/OVZ ze dne 11. 2. 2021. Tento metodický pokyn uvádí, že v případě, že se epidemiologickým šetřením zjistí, že jak osoba u níž bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19, tj. přítomnost viru SARS-CoV-2 (dále jen pozitivní osoba), tak i osoba, která byla v úzkém kontaktu s touto pozitivní osobou, měly po celou dobu tohoto kontaktu nasazenou náležitou ochranu dýchacích cest (např. obličejovou chirurgickou roušku nebo respirátor), nenařídí se osobě v úzkém kontaktu karanténa, a to za předpokladu, že tato osoba nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19, a že nebyly epidemiologickým šetřením krajské hygienické stanice a hodnocením rizika prokázány jiné epidemiologicky významné skutečnosti.

 

Uvedený postup je orgány ochrany veřejného zdraví běžně využíván, neboť je zpřesněním Metodického pokynu hlavní hygieničky ze dne 11. 9.2020, č. j. 38651/2020-1/OES. Vzhledem k výše uvedenému nebyla předsedovi vlády karanténní opatření uložena.

 

HSHMP je správním regionálním úřadem, který se ve své činnosti řídí striktně výhradně platnými právními předpisy bez ohledu na jakékoli společenské postavení kohokoli a nepřeje si být zatahována do politických diskusí v rámci publicistických mediálních pořadů.

 

V Praze 21. 2. 2021

 

Zbyněk Boublík

tiskový mluvčí HSHMP